Articles by Jackie

ANNA SUI仲夏熱情彩妝

June 19, 2016

好靚丫!好靚丫!好靚丫!平時見到個黑色玫瑰嘅logo,就會即刻諗起ANNA SUI。今係今季睇真啲,少有地係白色包裝架! [...]

Dolce&Gabbana西西里風情彩妝

May 16, 2016

雖然呢排Sogo Thankful Week真係又平又抵好吸引,但其實除咗嗰啲平到喊嘅set裝之外,其實身邊仲有好多好物值得我哋去入手! [...]

Origins皇牌面膜 四大新成員

May 10, 2016

Chipz精我平時試新嘢試得多,Origins一向都係我嘅愛牌,眼見佢一次過推出4款新面膜,都咪話唔興奮!四個新成員包括咗幫面膜打底嘅水凝面膜肌底噴霧、 [...]

跟水原希子 化夏日藍眼妝

May 10, 2016

終於踏入夏天,平時化嘅妝悶悶地都總想搞搞新意思!SHISEIDO MAQuillAGE SS16系列就揾嚟水原希子做代言人,親自示範今季大熱嘅藍眼妝! [...]
1 2 3 14