Skin Care

哈佬喂先用得?彊屍面膜殺到!

September 24, 2015

依家面膜出到五花八門,無啲特色又點會記得住!好似韓國少女熱捧的韓牌Skin1004,最近新推出的第二代皇牌彊屍面膜,塗上面後會有崩緊感,等多陣更加會硬到好似彊屍咁,認真趣怪! [...]
1 4 5 6