News

柯南Style?日本怪搞襪

March 2, 2016

世人已經阻唔到日本人嘅創意啦!好似近日有個日本襪牌出咗兩款以柯南為造型嘅襪,仲有兩對鞋可以同佢配添,至於好唔好睇⋯⋯Chipz精就覺得百貨應百客啫,你係柯南Fans嘅話,可能覺得好正呢! [...]
1 2 3 9