News

七月十四.韓國好猛鬼?

August 28, 2015

今個農曆七月大家有無早啲返屋企?早歸返到屋企有咩做?煲劇!煲韓劇!應節,煲鬼劇!最近唔知點解同一時間出左一連幾部鬼題材既劇集,雖然韓國鬼劇一啲都唔恐怖,不過就套套都鬼死咁好睇! [...]
1 7 8 9