dog

學院風?最有書卷氣嘅狗

February 22, 2016

喺,Chipz精我都知書院風好斯文好好睇,但真係唔係個個都啱嘛,肥少少又唔好睇,個樣唔夠勤力讀書樣又唔好睇,我想試都試唔好啊!你估個個都好似佢着得咁好睇咩? [...]

戴面罩扮動物!Animal Ski Masks!

November 23, 2015

就快12月,又係時候計劃下去外國滑雪,Chipz精為潮人,當然要諗辦法係雪地上搶鏡啦!行咗幾日街,發現就算某知名戶外品牌的裝備雖然用色鮮艷,不過就唔夠潮啦, [...]