ig

學院風?最有書卷氣嘅狗

February 22, 2016

喺,Chipz精我都知書院風好斯文好好睇,但真係唔係個個都啱嘛,肥少少又唔好睇,個樣唔夠勤力讀書樣又唔好睇,我想試都試唔好啊!你估個個都好似佢着得咁好睇咩? [...]