manicure

Kid Licks !食埋落肚都唔驚嘅指甲油!

October 12, 2015

小朋友有時仲貪靚過大人㗎!有邊個未試過偷偷地拎媽咪、家姐啲護膚品、唇膏嚟搽丫?!仲有指甲油呀!Chipz精我細個嗰陣,就成日想搽到10隻手指都唔同顏色!不過大人話驚我唔覺意 [...]