WeSC × Andy Warhol 告別三原色!

跟Andy Warhol聯乘確實唔係咩新鮮事,基本上一諗到都係pop art鐘意玩嘅鮮色調,出出下好似已經無咩新意,WeSC上次Andy Warhol系列都係玩顏色。不過今次就唔同玩法喇!今次以Andy Warhol 拍攝的黑白照片併合成印花,其實熱愛藝術的Andy Warhol由60年代開始已經隨身帶備相機,就好似呢家我哋影相打卡咁,無時無刻都紀錄。但係原來Andy Warhol當時拍攝咗一定數量的照片之後,就會交俾佢朋友 Brigid Berlin帶至紐約,不過Warhol 就只會挑選部份照片打印出來,每一張照片亦只會打印一次,所以張張都極之罕有。今次就可以係呢個系列入面欣賞到,除咗Tee、衛衣,仲有Computer case、iPad Case、滑板,感覺夠晒young!

WeSC × Andy Warhol黑白印花衛衣 $1,050

WeSC × Andy Warhol黑白印花衛衣 $1,050

WeSC × Andy Warhol白色印花Tee $450

WeSC × Andy Warhol白色印花Tee $450

WeSC × Andy Warhol黑白印花電腦套 $500

WeSC × Andy Warhol黑白印花電腦套 $500

WeSC × Andy Warhol白色印花滑板 $900

WeSC × Andy Warhol白色印花滑板 $900

WeSC × Andy Warhol黑白印花滑板 $900

WeSC × Andy Warhol黑白印花滑板 $900

WeSC  尖沙咀The ONE 3樓319號鋪  2642 1022

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

Leave a comment

Your email address will not be published.


*